accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Guia de navegació

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) posa a la disposició de tots els mutualistes la seua seu electrònica, https://sede.muface.gob.es , a través de la qual poden accedir als diferents serveis electrònics que ofereix.

Aquesta guia de navegació pretén ser una ajuda perquè l'usuari conega com s'estructura la informació en la seu, els criteris d'accessibilitat que compleix, així com els requisits tècnics i programes necessaris per a la descàrrega d'informació i l'accés als serveis.

La guia es divideix en dues parts, una que tracta de definir la" part pública" de la seu, és a dir, la que és accessible a qualsevol usuari que vulga fer ús de la mateixa, pertanga o no a la Mutualitat. I una altra, la" part privada", en la qual, i depenent del tipus d'accés que empre, l'usuari (ja és necessari que siga mutualista), podrà dur a terme els diferents tràmits electrònics que MUFACE posa a la seua disposició.

1. Part pública

En aquest cas la pantalla d'inici té el següent aspecte:

Portada pagina Inicie

Com es pot observar, es troba dividida en cinc àrees, algunes de les quals són comunes a tota l'aplicació ("part privada" inclosa) i unes altres no.

 

a. Capçalera, menú principal i zona d'avisos

capçalera i salude

Situada en la part superior, mostra el logotip de la seu electrònica de MUFACE, està present en totes les pàgines de la seu. La part esquerra d'aqueix logotip li dirigirà a la web del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, mentre que la part dreta li dirigirà a la web de MUFACE.

Igualment té disponible el menú horitzontal que li dóna accés a informació addicional sobre la seu i serveis connexos, encara que no els serveis de tramitació pròpiament dits, accessibles des del bloc central.

Menú informació: dóna accés a diversa informació d'interès per als mutualistes i relacionada amb la seu.

 

Menú ajuda: enllaços amb informació d'interès per al mutualista que desitja interactuar amb la seu.

Menú contacte: Enllaços a continguts amb informació d'interès per als mutualistes.

Menú Altres serveis:

1. Comprovació de Certificats: enllaç a la pàgina perquè els mutualistes puguen accedir als certificats que han sol·licitat a MUFACE.

2. Registre electrònic comú: s'obri en finestra nova la pàgina de la web des de la qual pot accedir a presentar qualsevol escrit o comunicació, no contemplat en aquesta Seu Electrònica, a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat (Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú.)

3. Calculadora de Subsidis: Des d'aquest enllaç el mutualista podrà accedir a una sèrie de calculadores virtuals que li permetran conèixer l'import de les ajudes o subsidis que vol sol·licitar.

b. Bloc central de la pàgina

Situat en el centre de la pàgina i es divideix en tres Seccions: Mutualistes  i Beneficiaris , Entitats Privades  i Administració Pública, quedant ressaltada sobre fons fosc l'opció seleccionada.

Dins del primer bloc, els serveis són de dos tipus: els dirigits a tot el col·lectiu i aquells que són per a col·lectius específics.

Dirigits a tot el Col·lectiu:

  • Els serveis que tenen al costat el símbol clau significa que requereixen signatura electrònica.
  • Els serveis que té al costat el símbol  poden ser accedits mitjançant el sistema cl@ve com a mètode d'identificació.
  • Es divideixen en 6 grups: Prestacions sanitàries, Prestacions socials, Petició de documents, Mutualistes i els seus beneficiaris, Consultes, Sol·licitud de certificats i Uns altres

Serveis permanents del col·lectiu

Dirigits a col·lectius específics:

Col·lectius Específics

Menú Entitats Privades:

  • Aquests serveis no estan dirigits al Mutualista

Menú Entitats Privades

Menú Administració Pública:

  • Aquests serveis no estan dirigits al Mutualista

Menú Administració Pública

c. Requisits d'Accés

Informació d'interès al mutualista per a poder accedir als diferents serveis.

requisits d'accés

d. Peu de pàgina

peu pagina

Situat en la part inferior, és comuna a totes les pàgines i conté els enllaços a les pàgines web de MUFACE i de el Ministeri de Política Territorial i Funció PúblicaContacte amb nosaltres,  així com enllaços a Mapa Web, Requisits Tècnics i Accessibilitat.

2. Part privada

Té el següent aspecte:

part_privada_calme

 

Com s'observa, hi ha quatre àrees:

a. Capçalera

Manté l'aspecte de la versió de sempre de la Seu ja que encara s'està treballant en una nova versió de la part privada d'aspecte similar a la part pública. Indica de forma clara al costat del logo del Ministeri i Organisme que s'està en la Seu Electrònica de MUFACE durant tota la navegació.

b. Menú de tràmits

Situat debaja de la capçalera en manera horitzontal. Des d'aquest menú l'usuari es pot moure de forma ràpida pels diferents tràmits disponibles per a cadascun dels tres tipus d'accés. Aquests tràmits es troben agrupats en:

  1. Prestacions
  2. Mutualistes i els seus beneficiaris
  3. Sol·licitud de certificats
  4. Petició de documents
  5. Consultes

c. Finestra de tramitació

Una vegada seleccionat el tràmit que desitja realitzar l'usuari, serà en aquesta finestra on es durà a terme tota la tramitació telemàtica del mateix. Per a açò el mutualista haurà d'anar emplenant els diferents formularis associats a cada procediment i avançant per les diferents pàgines que ho componen fins a finalitzar. A més, en la part superior dreta, l'usuari disposa d'un enllaç Desconnectar per a eixir de l'aplicació i un altre per a accedir a l'Ajuda  sobre el tràmit que està duent a terme.

d. Peu de pàgina

Situat en la part inferior, és comuna a totes les pàgines de la seu i conté en primera línia els enllaços a el "Llistat de tràmits" disponibles i "Contacte amb nosaltres", des d'on el mutualista podrà fer arribar a MUFACE qualsevol suggeriment, dubte o comentari de forma telemàtica.

En segon lloc es troben els enllaços a les pàgines Web de MUFACE i de el Ministeri d'Hisenda i Funció Públicaaixí com les icones de conformitat en matèria d'accessibilitat.