accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Guía de navegación

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pon a disposición de todos os mutualistas a súa sede electrónica, https://sede.muface.gob.es , a través da cal poden acceder aos distintos servizos electrónicos que ofrece.

Esta guía de navegación pretende ser unha axuda para que o usuario coñeza como se estrutura a información na sede, os criterios de accesibilidade que cumpre, así como os requisitos técnicos e programas necesarios para a descarga de información e o acceso aos servizos.

A guía divídese en dúas partes, unha que trata de definir a " parte pública" da sede, é dicir, a que é accesible a calquera usuario que queira facer uso da mesma, pertenza ou non á Mutualidade. E outra, a " parte privada", na cal, e dependendo do tipo de acceso que empregue, o usuario (xa é necesario que sexa mutualista), poderá levar a cabo os diferentes trámites electrónicos que MUFACE pon á súa disposición.

1. Parte pública

Neste caso a pantalla de inicio ten o seguinte aspecto:

Portada paxina Inicio

Como se pode observar, atópase dividida en cinco áreas, algunhas das cales son comúns a toda a aplicación ("parte privada" incluída) e outras non.

 

a. Cabeceira, menú principal e zona de avisos

cabeceira e saúdo

Situada na parte superior, mostra o logotipo da sede electrónica de MUFACE, está presente en todas as páxinas da sede. A parte esquerda dese logotipo dirixiralle á web do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, mentres que a parte dereita dirixiralle á web de MUFACE.

Igualmente ten dispoñible o menú horizontal que lle dá acceso á información adicional sobre a sede e servizos conexos, aínda que non aos servizos de tramitación propiamente devanditos, accesibles desde o bloque central.

Menú información: dá acceso a diversa información de interese para os mutualistas e relacionada coa sede.

 

Menú axuda: ligazóns con información de interese para o mutualista que desexa interactuar coa sede.

Menú contacto: Ligazóns a contidos con información de interese para os mutualistas.

Menú Outros servizos:

1. Comprobación de Certificados: ligazón á páxina para que os mutualistas poidan acceder aos certificados que solicitaron a MUFACE.

2. Rexistro electrónico común: ábrese en ventá nova a páxina da web desde a que pode acceder a presentar calquera escrito ou comunicación, non contemplado nesta Sede Electrónica, a través do Rexistro Electrónico Común da Administración Xeral do Estado (Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común.)

3. Calculadora de Subsidios: Desde esta ligazón o mutualista poderá acceder a unha serie de calculadoras virtuais que lle permitirán coñecer o importe das axudas ou subsidios que quere solicitar.

b. Bloque central da páxina

Situado no centro da páxina e divídese en tres Seccións: Mutualistas  e Beneficiarios , Entidades Privadas  e Administración Pública, quedando resaltada sobre fondo escuro a opción seleccionada.

Dentro do primeiro bloque, os servizos son de dous tipos: os dirixidos a todo o colectivo e aqueles que son para colectivos específicos.

Dirixidos a todo o Colectivo:

  • Os servizos que teñen á beira o símbolo chave significa que requiren firma electrónica.
  • Os servizos que ten á beira o símbolo  poden ser accedidos mediante o sistema cl@ve como método de identificación.
  • Divídense en 6 grupos: Prestacións sanitarias, Prestacións sociais, Petición de documentos, Mutualistas e os seus beneficiarios, Consultas, Solicitude de certificados e Outros

Servizos permanentes dos colectivo

Dirixidos a colectivos específicos:

Colectivos Específicos

Menú Entidades Privadas:

  • Estes servizos non están dirixidos ao Mutualista

Menú Entidades Privadas

Menú Administración Pública:

  • Estes servizos non están dirixidos ao Mutualista

Menú Administración Pública

c. Requisitos de Acceso

Información de interese ao mutualista para poder acceder aos diferentes servizos.

requisitos de acceso

d. Pé de páxina

pé paxina

Situado na parte inferior, é común a todas as páxinas e contén as ligazóns ás páxinas web de MUFACEe e do Ministerio de Política Territorial e Función PúblicaContacte connosco,así como ligazóns a Mapa Web, Requisitos Técnicos e Accesibilidade.

2. Parte privada

Ten o seguinte aspecto:

parte_privada_sede

 

Como se observa, hai catro áreas:

a. Cabeceira

Mantén o aspecto da versión de sempre da Sede xa que aínda se está traballando nunha nova versión da parte privada de aspecto similar á parte pública. Indica de forma clara xunto ao logo do Ministerio e Organismo que se está na Sede Electrónica de MUFACE durante toda a navegación.

b. Menú de trámites

Situado debaixo da cabeceira en modo horizontal. Desde este menú o usuario pódese mover de forma rápida polos diferentes trámites dispoñibles para cada un dos tres tipos de acceso. Devanditos trámites atópanse agrupados en:

  1. Prestacións
  2. Mutualistas e os seus beneficiarios
  3. Solicitude de certificados
  4. Petición de documentos
  5. Consultas

c. Ventá de tramitación

Unha vez seleccionado o trámite que desexa realizar o usuario, será nesta ventá onde levará a cabo toda a tramitación telemática do mesmo. Para iso o mutualista deberá ir cumprimentando os diferentes formularios asociados a cada procedemento e avanzando polas diferentes páxinas que o compoñen ata finalizar. Ademais, na parte superior dereita, o usuario dispón dunha ligazón Desconectar para saír da aplicación e outro para acceder á Axuda sobre o trámite que está a levar a cabo.

d. Pé de páxina

Situado na parte inferior, é común a todas as páxinas da sede e contén en primeira liña as ligazóns ao " Listaxe de trámites" dispoñibles e "Contacte connosco", desde onde o mutualista poderá facer chegar a MUFACE calquera suxestión, dúbida ou comentario de forma telemática.

En segundo lugar atópanse as ligazóns ás páxinas Web de MUFACE e do Ministerio de Facenda e Función Públicaasí como as iconas de conformidade en materia de accesibilidade.