Benvingut a la Seu Electrònica de muface

La Seu Electrònica està destinada a facilitar l'accés per mitjans electrònics als procediments administratius, a qualsevol hora i tots els dies de l'any, de forma còmoda i segura.

  • Home >
  • Protecció de dades

Protecció de dades

La Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris d'aquesta seu electrònica.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal pdf, MUFACE es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació i millora dels serveis de la seu electrònica de MUFACE, sol·licitats a cada moment per l'usuari, i el seguiment de consultes plantejades pels mateixos. Aquestes dades no poden ser cedits, excepte en els supòsits previstos en la legislació vigent.

L'usuari podrà exercitar a tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments i serveis disposats en aquesta seu. Per a això, haurà de dirigir-se, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la Secretaria General de MUFACE, en el Passeig de Juan XXIII, nº 26, 28040, Madrid (Espanya).

  Més informació

Contacti amb la Agència Espanyola de Protecció de Dades.