Benvido á Sede Electrónica de muface

A Sede Electrónica está destinada a facilitar o acceso por medios electrónicos aos procedementos administrativos, a calquera hora e todos os días do ano, de forma cómoda e segura.

  • Home >
  • Protección de datos

Protección de datos

Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) realiza o tratamento dos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios desta sede electrónica a través das actividades de tratamento recollidas neste Rexistro de Actividades de Tratamento; nel poderá atopar unha definición completa de cada tratamento cos seus fins, categorías de datos, responsables, medidas de seguridade, etc.

 

Igualmente no espazo de sobre protección de datos persoais da web de MUFACE atopar información sobre como exercer os seus dereitos en canto aos seus datos persoais e ampliar información sobre a regulación aplicable.

  Máis información

Contacte con a Axencia Española de Protección de Datos.