Benvido á Sede Electrónica de muface

A Sede Electrónica está destinada a facilitar o acceso por medios electrónicos aos procedementos administrativos, a calquera hora e todos os días do ano, de forma cómoda e segura.

  • Home >
  • Protección de datos

Protección de datos

Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) é a entidade responsable do ficheiro de datos xerado cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios desta sede electrónica.

De acordo con a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal pdf, MUFACE comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación e mellora dos servizos da sede electrónica de MUFACE, solicitados en cada momento polo usuario, e o seguimento de consultas expostas polos mesmos. Estes datos non poden ser cedidos, salvo nos supostos previstos na lexislación vixente.

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, respecto dos datos fornecidos para calquera dos procedementos e servizos dispostos nesta sede. Para iso, deberá dirixirse, por calquera medio que deixe constancia do seu envío e recepción, á Secretaría Xeral de MUFACE, no Paseo de Xoán XXIII, nº 26, 28040, Madrid (España).

  Máis información

Contacte con a Axencia Española de Protección de Datos.