accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Requisits tècnics

Depenent del tràmit que vostè vaja a realitzar, necessitarà utilitzar signatura electrònica, o no, per a la seua sol·licitud.

Consulte el llistat de serveis electrònics per conèixer que tràmits se li sol·licitarà la signatura.

Tràmits que no requereixen signatura electrònica

En els tràmits que no requereixen signatura electrònica, vostè solament necessitarà dindre un navegador.

Si està llegint correctament aquesta pàgina no hauria de tenir problemes per realitzar els tràmits que no requereixen signatura electrònica.

També és recomanable que tingui instal·lat un lector de documents PDF, ja que els documents proporcionats per aquesta seu (certificats, justificants, ajudes...) utilitzen aquest format.

Tràmits que requereixen signatura electrònica

Per poder signar els tràmits que així ho requereixen és necessari que estigui en possessió d'un certificat electrònic admès.

Aquesta seu utilitza per signar el client @signa, desenvolupat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. El client @signa és una eina de signatura electrònica que funciona en forma de miniaplicació de Java integrat en una pàgina web mitjançant Javascript.

Consulti les recomanacions tècniquespdf per sol·licitar els tràmits que requereixen signatura electrònica.

Els serveis que requereixen signatura estan indicats amb el símbol següent:

 signa Serveis electrònics que requereixen signatura electrònica.