accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Calculadoras de subsidios

Advertencia: Estas calculadoras son unha ferramenta de axuda ao mutualista e non implican o inicio de ningunha tramitación. Para solicitar efectivamente o subsidio de Incapacidade temporal ou o de xubilación, pode facelo mediante os procesos electrónicos previstos en a nosa sede, ( subsidio ITSubsidio xubilación (link is external)), ou presentar a solicitude nas nosas oficinas, presencialmente ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro