accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Propiedade intelectual

Tanto o deseño desta sede e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen na mesma, pertencen ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa de o Ministerio de Política Territorial e Función Pública. A licenza de uso de calquera contido desta sede, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e se cite a fonte dos mesmos.