accesskey_mod_content
Barra separa cabecera de cuerpo

Calendario de días inhábiles, data e hora oficiais

Os trámites dispoñibles nesta sede poden realizarse os 365 días do ano durante as 24 horas do día.

No entanto, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Por tanto, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01.

► Calendario días inhábiles para 2021 no ámbito da AGE pdf


O artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiropdf, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.

A data e a hora de presentación no rexistro electrónico figurarán no resgardo acreditativo xerado tras entregar a súa solicitude.

 

Consulte a data e hora oficial no ROIA

Teña en conta que o ROIA mostra a hora UTC e a hora oficial en España é UTC + 1 en horario estándar e UTC + 2 en horario de verán.

 Data e hora oficial

Neste momento, a data e hora oficial da sede electrónica de MUFACE é: